Cennik

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE (przysięgłe)

(strona rozliczeniowa – 1125 znaków ze spacjami)

przesyłka pocztą (kurierem) albo odbiór w punkcie SMS Kurier na dworcu kolejowym w Przemyślu

odbiór w biurze tłumaczeń Dortekst w Warszawie

język ukraiński – język polski

40 zł

język ukraiński – język polski

50

język polski – język ukraiński

45

język polski – język ukraiński

52 zł

TŁUMACZENIE ZWYKŁE

(strona rozliczeniowa – 1500 znaków ze spacjami)

język ukraiński – język polski

35 zł

język polski – język ukraiński

40

* W przypadku zleceń o wartości powyżej 350 zł – rabat 10%.

** Do сeny tłumaczeń przesyłanych pocztą należy dodać – 10 zł (doręczenie do 5 dni roboczych), kurierem – 17 zł (doręczenie następnego dnia po nadaniu)

*** Istnieje możliwość doręczenia tłumaczenia na Ukrainie za pośrednictwem firmy kurierskiej Meest. Cena usługi 40 zł, doręczenie do 8 dni roboczych.

TŁUMACZENIE USTNE:

TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE

1 godzina

120 zł

Tłumaczenia ustne wykonywane są wyłącznie w Przemyślu. Stawka godzinowa wynosi 120 zł za każdą rozpoczętą godzinę. omega planet ocean fake

POZOSTAŁE USŁUGI:

korekta tekstu (strona rozliczeniowa – 1500 znaków ze spacjami)

20

weryfikacja i poświadczenie tłumaczenia

(strona rozliczeniowa – 1150 znaków ze spacjami)

20

kopia tłumaczenia (strona rozliczeniowa – 1125 znaków ze spacjami)

8

Na życzenie wystawiam faktury za wykonane tłumaczenia. Nie jestem płatnikiem VAT.

Ostateczna cena jest ustalana po zapoznaniu się z dokumentami do tłumaczenia.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

NOWOŚĆ Tłumaczenia uwierzytelnione podpisem elektronicznym

Zgodnie z art. 18 p. 1a Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego istnieje też przewidziana w polskim prawie możliwość uzyskania tłumaczenia w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem tłumacza „Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.” Takie tłumaczenie jest równoważne pod względem skutków prawnych z papierowym. Inne zalety tej formy tłumaczeń:
– oszczędność czasu i wygoda;
– podpis elektroniczny chroni całość dokumentu, nie ma potrzeby parafować każdej jego strony;
– brak konieczności fizycznej obecności przy zamawianiu i odbiorze tłumaczeń poświadczonych;
– możliwość składania tłumaczeń uwierzytelnionych w formie elektronicznej on-line do urzędów, instytucji państwowych, szkół i uczelni wyższych oraz przesyłania ich do klientów zagranicznych w czasie rzeczywistym;
– brak konieczności przechowywania dokumentów papierowych;
– możliwość zdalnego załatwienia spraw służbowych, w tym związanych z udziałem w przetargach oraz licytacjach itp.