Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Orest Śpiwak, ul. Rolnicza 4, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: ospiwak@interia.pl, tel. 501-197-628.

1. W związku ze zleceniem tłumaczenia otrzymałem od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będą one przeze mnie wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją tłumaczenia i wypełnieniem obowiązków wynikających z innych przepisów prawa (wystawianie faktur, prowadzenie księgowości itp.). Maksymalny okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosi co do zasady 10 lat od dnia wydania tłumaczenia (przez taki okres możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy). Po upływie tego okresu zostaną one usunięte. Dane, które figurują w księgowości dotyczą momentu, w którym wystawiałem fakturę i mogą zostać zmienione w przypadkach uzasadniających wystawienie faktury korygującej. Oprócz wyżej wskazanych celów, Państwa dane osobowe nie będą przeze mnie przetwarzane, w związku z czym nie ma potrzeby ich aktualizacji.

2. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione operatorom pocztowym, firmom świadczącym usługi kurierskie lub biurom tłumaczeń w zakresie potrzebnym do doręczenia lub odbioru tłumaczenia w wybrany przez Państwa sposób.

3. Przekazanie przez Państwa dokumentów zawierających dane osobowe celem wyceny lub zlecenia tłumaczenia jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie w niezbędnym wyżej opisanym zakresie i na wyżej opisanych warunkach.

4. Pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowymi mogą Państwo przesłać na adres poczty elektronicznej: ospiwak@interia.pl.

5. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami dotyczącymi informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.